• sv

Regler och villkor

Nedanstående regler och villkor för Stars Affiliate Clubs affiliate-program (”Villkor”) representerar ett juridiskt bindande kontrakt som styr affiliate-förhållandet mellan dig och TSG Platforms (Ireland) Limited efter att vi har godkänt din ansökan om medlemskap i Stars Affiliate Club. Du bör läsa dessa Villkor noga och särskilt kontrollera att du har möjlighet att uppfylla alla skyldigheter, innan du ansöker om medlemskap i Stars Affiliate Club, och se till att du förstår dem och kan följa samtliga av dem utan undantag. Om det finns något i dem som du inte förstår ska du kontakta vårt affiliate-team via sajten Stars Affiliate Club. Om det finns något i dessa Villkor som du inte samtycker till ska du inte ansöka om medlemskap i Stars Affiliate Club.

När vi har godkänt din ansökan om medlemskap i Stars Affiliate Club bör du skriva ut och spara en kopia av dessa Villkor för framtida referens, och likaså det e-postmeddelande som bekräftar godkännande av din ansökan. 

PokerStars, PokerStars Sports, PokerStars Casino, PokerStars Vegas, Full Tilt och FOX Bet är varumärken som (från och med 5 maj 2020) är en del av Flutter Group, “Flutter Group” är en grupp företag som, direkt eller indirekt, kontrolleras av Flutter PLC ´och driver Flutter Groups olika verksamheter som Paddy Power, Betfair, Sportsbet, FanDuel, TVG, Adjarabet och Sky Betting & Gaming så väl som varumärkena ‘PokerStars’ och ‘Full Tilt’.

Stars Affiliate Club: Juridiskt bindande regler och villkor

Villkor

Följande regler och villkor representerar det juridiskt bindande avtalet som styr ditt deltagande i Stars Affiliate Club. Vi hänvisar till dessa regler och villkor som “Villkor”. Referenserna “vi” eller “oss” eller "vår(t)" eller “TSG” hänvisar till TSG Platforms (Ireland) Ltd, ett företag som lyder under Irlands lagar och som beskrivs i Villkoren, men inkluderar även hänvisningar till andra företag i vår bolagsgrupp som ibland kan vara inblandade i driften av sajterna och varumärkena “PokerStars", “PokerStars Sports", “PokerStars Casino”, “PokerStars Vegas”, “FOX Bet” och “Full Tilt”. Hänvisningar till “du/dig” eller “din/ditt/dina” syftar på dig som personen som ansöker om medlemskap i Stars Affiliate Club och som godkänner dessa Villkor

Genom att kicka på knappen "Jag godkänner" under registreringsprocessen godkänner du dessa Villkor och – förutsatt att vi godkänner ditt ansökningsformulär - ingår ett juridiskt bindande avtal med oss i enlighet med dessa Villkor. Observera att dessa Villkor inte bara gäller i sin nuvarande form utan även kan ändras av oss i enlighet med vår rätt att ändra Villkoren såsom den beskrivs i Villkoren. Du är bunden av alla sådana ändringar.

Du ska ta dig tid att läsa alla Villkor för du är bunden av alla Villkor i ditt medlemskap i Stars Affiliate Club. I tabellen nedan hittar du dock en kort guide till var många av huvudvillkoren kan hittas:

Hur går jag med i programmet? Paragraf 2.1
Hur vet jag om jag har blivit medlem? Paragraf 2.2
Vilka restriktioner gäller för vad jag kan göra? Paragraf 3.2
Vilka restriktioner gäller för hur jag kan marknadsföra er(a) sajt(er)? Paragraf 3.4
Vilken provision betalar ni och hur? Paragraf 4
Gäller särskilda regler för 'Home Games'? Paragraf 6
Hur kan endera sidan avsluta partnerskapet? Paragraf 10

Ja – Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Villkor efter eget godtycke, utan ditt samtycke och utan ansvar inför dig. Förutom i nödfall, såsom fusk, bedrägeri, piratkopiering, misstag i dessa Villkor eller andra akuta händelser, eller händelser bortom vår kontroll, kommer vi att sträva efter att meddela dig via e-post om ändringar minst fjorton (14) dagar innan dessa träder i kraft, men om vi inte gör det så kommer sådana ändringar att träda i kraft när dessa publiceras i Villkoren. Du ska kontrollera dessa Villkor regelbundet så att du är medveten om och samtycker till den senaste versionen. Du kommer att vara bunden till alla sådana ändringar och om du inte godkänner dem ska du avsluta ditt medlemskap i Stars Affiliate Club i enlighet med din rätt att göra det såsom anges i Paragraf 8 av dessa villkor. Denna rätt att avbryta avtalet är ditt enda sätt att agera mot ändringar i dessa villkor.

1. Definitioner som används i dessa Villkor

1.1 Följande ord och fraser ska ha den betydelse som anges nedan när de används i dessa Villkor. Ord och fraser med versaler som inte definieras nedan (särskilt de som rör beräkning av provision), definieras i Paragraf 4 (Din Provision) nedan:

Manager är din kontakt hos TSG gällande Stars Affiliate Club, såsom meddelas av oss då och då.
Ansökningsformulär är det formulär för ansökan om medlemskap i Stars Affiliate Club som finns på https://members.starsaffiliateclub.com/registration.asp eller annan URL som kan meddelas av oss.
Oddssajt är sajten som finns på www.pokerstarssports.com tillsammans med alla andra länders Top Level Domains (“TLD”) varifrån vi driver PokerStars sajter.
Klubb innebär en pokerklubb skapad i Home Games.
Klubbmanager innebär en användare som har skapat en Klubb.
Klubbmedlem innebär en användare som är medlem i en Klubb och som inte är Klubbmanager.
Casinosajter innebär PS Casino-sajter och FT Casino-sajter.
Provision ska ha betydelsen som ges i Paragraf 4.2 nedan.
Pokersajter innebär PS-sajter.
Dataskyddslagar innebär alla tillämpbara lagar för dataskydd och integritet som gäller för Storbritannien, Isle of Man samt andra relevanta jurisdiktioner, bland annat General Data Protection Regulation (“GDPR”) (EU) 2016/679, Data Protection Act 2018, Privacy and Electronic Communications Directive 2002/58/EC (uppdaterad enligt Directive 2009/136/EC), Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (SI 2003/2426); Unsolicited Communications Regulations 2005; godkända codes of conduct eller godkända certifieringsmekanismer från relevanta reglerande myndigheter samt alla andra juridiska och reglerande krav som gäller för en part och relaterar till behandling, sekretess och användande av personuppgifter (bland annat sekretess vid elektronisk kommunikation), och i varje fall såsom dessa uppdaterats, ändrats eller ersatts från tid till annan.
FT Casino-sajter ska betyda www.fulltilt.com/casino/ tillsammans med alla andra länders TLD varifrån vi driver Full Tilts sajter
Spelmyndighet ska betyda de reglerande myndigheter som ansvarar för översyn och reglering av spel, till exempel Gambling Commission of Great Britain, och Isle of Man Gambling Supervision Commission.
Grupp Ska betyda den grupp som, direkt eller indirekt, kontrolleras av Flutter PLC ´och driver Flutter Groups olika verksamheter som PokerStars, PokerStars Sports, PokerStars Casino, PokerStars Vegas, Full Tilt, FOX Bet, Paddy Power, Betfair, Sportsbet, FanDuel, TVG, Adjarabet och Sky Betting & Gaming.
Home Games ska betyda operatörens pokertjänst online som kallas "Home Games" och som är tillgänglig via PS-sajterna.
Bilder ska betyda de bilder på Team PokerStars, lokala Team Pros och Team Sports Stars som görs tillgängliga på sajten http://www.starsaffiliateclub.com eller tillhandahålls av din Affiliate Manager.
Immaterialrätt ska betyda de patent, rätt till uppfinningar, upphovsrätt och närliggande rättigheter, moraliska rättigheter, varumärken, servicemärken, handelsnamn, domännamn, rättigheter till get-up och trade dress, goodwill och rätten att stämma för misrepresentation eller otillbörlig konkurrens, rättigheter till design, rättigheter till programvara, rättigheter till databaser, rättigheter att använda och skydda konfidentiell information (inklusive företagskunskap och företagshemligheter), samt all annan immaterialrätt, och i varje fall oavsett registrerad eller oregistrerad och inklusive alla ansökningar, och rättigheter att ansöka och bli beviljad, förnyelser eller förlängningar av dessa, samt alla liknande eller motsvarande rättigheter eller skydd som finns eller kommer att finnas i framtiden i någon del av världen.
Licensierat Material ska betyda Varumärken, Länkar, Marknadsföringskoder och Bilder.
Länkar ska betyda creatives, banners, textlänkar och andra länkar som länkar Din(a) Sajt(er) till Våra Sajter och som finns på sajten http://www.starsaffiliateclub.com eller tillhandahålls av din Affiliate Manager.
Marknadsföringskod ska betyda en kampanjkod för spelare att använda för en specifik kampanj;
Våra Sajter ska sammantaget betyda:
 • Oddssajter;
 • FT Casino-sajter;
 • PS Casino-sajter; och
 • PS-sajter.
Förbjudna jurisdiktioner ska betyda alla områden varifrån vi inte accepterar spelare från tid till annan;
PS Casino-sajt ska betyda sajten som finns på www.pokerstarscasino.com tillsammans med alla andra länders TLD varifrån vi driver PokerStars Casino-sajter (inklusive omdöpta sajter och andra länders TLD relaterade till ‘PokerStars Casino').
PS-sajt(er) ska betyda www.pokerstars.se tillsammans med alla andra länders TLD varifrån vi driver PokerStars-sajter (endast poker inkluderat).
Kvalificerad FT-spelare

ska betyda en användare som inte redan har ett Användarkonto (eller någon annan typ av användarkonto) på någon FT Casino-sajt som: (i) får tillgång till en FT Casino-sajt direkt via en Länk och laddar ner och installerar relevant klientprogram; (ii) öppnar ett nytt Användarkonto; (endast vid CPA-provision); och (iii)

endast gällande andra FT Casinosajter

i den grad det är tillämpligt och med hänsyn till CPA-provisionen, (aa) genom insättning på sitt Användarkonto tjänar det minsta antalet StarsCoin som krävs av oss och som vi kan meddela dig om från tid till annan; eller (bb) uppnår den minsta insättningen eller satsar det minsta beloppet som krävs av oss och som vi kan meddela dig om från tid till annan efter att Användarkontot har skapats.
Kvalificerad Spelare ska betyda antingen en Kvalificerad Stars-spelare eller en Kvalificerad FT-spelare såsom tillämpbart.
Kvalificerad Stars-spelare ska betyda en användare som inte redan har ett Användarkonto (eller någon annan typ av användarkonto) på någon Stars-sajt och som: (i) kommer till en PS-sajt direkt via en Länk eller anger en Marknadsföringskod och laddar ner och installerar relevant programvara; (ii) öppnar ett nytt Användarkonto; och (iii) efter insättning på sitt Användarkonto tjänar det minsta antal StarsCoin som krävs av oss och som vi meddelar dig om från tid till annan.
Värvad affiliate ska ha betydelsen som ges i Paragraf 4.10 nedan.
StarsCoin ska betyda de spelarbelöningar för flera sajter som (för att klargöra) anses vara Oddsspelkostnader och/eller Casinokostnader och/eller Pokerkostnader (som bestäms och/eller allokeras av oss efter vårt godtycke) och är därför avdragsgilla från tillämpliga kategorier av bruttointäkter vid beräkning av Intäktsprovision, som beskrivs i paragraf 4 nedan.
Medlemskap i Stars Affiliate Club innefattar dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor när vi har godkänt ditt ansökningsformulär och bekräftat detta skriftligt.
Sajten Stars Affiliate Club är sajten med adressen https://www.starsaffiliateclub.com eller annan URL som kan meddelas av oss.
Stars-spelare ska betyda en användare med konto på någon av Stars-sajterna.
Stars-sajter betyder endast följande sajter:
 • Oddssajter;
 • PS Casino-sajter; och
 • PS-sajter.
Sub-affiliate Innebär en person som har engagerats av, eller på annat sätt har kontrakt med, en annan person (som själv är med i Stars Affiliate Club) för att marknadsföra Våra Sajter.
Skatt betyder all form av skatt och avgift, tull, pålaga, bidrag, uttaxering, innehållande eller skulder var de än tas ut och vare sig det sker under Storbritanniens eller Isle of Mans jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion (inkluderat försäkringsavgifter eller motsvarande) och alla straffavgifter, böter, tilläggsavgifter, räntor, och avgifter eller kostnader relaterat till dessa.
Turnering ska betyda turnering för riktiga pengar som spelas på Pokersajterna och som består av händer spelade på bord där markerna som satsas inte har något riktigt värde utan istället avgör hur mycket som betalas ut till respektive spelare när turneringen avslutas, i enlighet med förbestämda kriterier.
Tracker ska betyda en unik spårande hyperlänk (URL) till någon av Våra Sajter som vi tillhandahåller dig i syfte att spåra antalet Användarkonton som har öppnas eller antal Värvade Affiliates samt räkna ut summan som ska betalas ut i Provision till dig enligt dessa Villkor.
Varumärken

betyder varumärken, tjänstemärken, produktnamn, varunamn, logotyp eller symbol som används, registreras eller tillämpas av oss eller anknuten enhet i vår Grupp vilket: (i) inkluderar, baseras på eller är härledd från något av våra varumärken ‘PokerStars" eller 'Full Tilt'; och som (ii) vi specifikt gett dig licens för i enlighet med paragraf 7.1

Företagshemligheter ska betyda kunskaper, marknadsföringsinformation, affärsplaner, kundlistor, listor över nätverksklienter, leverantörsinformation, konfidentiell information eller annan relaterad information rörande eller relaterat till våra aktiviteter eller aktiviteter i andra enheter inom vår bolagsgrupp som inte finns på den offentliga marknaden.
Personuppgifter för TSG ska betyda personuppgifter som vi efter eget godtycke kan göra tillgängliga för dig från tid till annan.
Användarkonto ska betyda ett personligt spelarkonto på någon av Våra Sajter, som har öppnats i enlighet med gällande regler och villkor som styr tillgången till, och användandet av, den Sajten.
Din(a) Sajt(er) är sajter som ägs och/eller kontrolleras av dig eller å dina vägnar och som skickas in av dig i ditt Ansökningsformulär som sajter som ska inkluderas i ditt medlemskap i Stars Affiliate Club.

1.2 Rubrikerna på enskilda paragrafer i dessa Villkor är endast för information och ska inte räknas i tolkningen av dessa Villkor.

1.3 Där sammanhanget så kräver ska ord i singular inkludera plural och vice versa.

1.4 En fras som inleds med ”inklusive”, ”inkluderar”, ”inkluderat”, ”såsom”, ”till exempel”, ”bland annat” eller ”i synnerhet” ska ej begränsa betydelsen av de ord som föregår den frasen.

1.5 En hänvisning till en stadga, lagstadgad bestämmelse eller lagstadgat instrument inkluderar en hänvisning till dessa tillsammans med alla regler och villkor som skapats under dem, och såsom dessa från tid till annan kan ändras, konsolideras eller återskapas.

2. Hur du blir medlem Stars Affiliate Club

2.1 Vad du behöver göra för att bli medlem.

För att bli medlem i Stars Affiliate Club måste du fylla i och skicka in ansökningsformuläret som finns på http://www.starsaffiliateclub.com. Var noga med att ditt Ansökningsformulär innehåller all information som efterfrågas. Annars kan din ansökning försenas eller nekas.

2.2 Vår rätt att godkänna/neka din ansökan. Vi granskar det ansökningsformulär som du skickar in. Efter eget godtycke kommer vi sedan att antingen: (i) godkänna din ansökan; (ii) avslå din ansökan; eller (iii) begära ytterligare information av dig och förbehålla oss rätten att godkänna eller avslå din ansökan vid ett senare tillfälle. Notera att vårt godkännande eller avslag av din ansökan sker helt efter eget godtycke och vi har ingen skyldighet att godkänna en ansökan och inget ansvar inför dig eller någon om vi väljer att avslå en ansökan. Om du önskar få CPA-provision kommer vi att avtala detta med dig innan vi godkänner din ansökan, och sedan inkludera det i bekräftelsen som skickas till dig.

2.3 Exempel på otillåtna aktiviteter av affiliates. Notera att orsaker till att vi kan neka din ansökan (eller senare avsluta ditt medlemskap i Stars Affiliate Club ) kan variera, och bland annat inkludera följande: (a) du marknadsför förbjudet innehåll eller illegala sajter; (b) en reglerande myndighet avråder oss från att ha ett samarbete med dig; (c) vi anser att innehåll på någon av Dina Sajter, aktiviteter som bedrivs av dig eller å dina vägnar, och/eller tredje parts sajt som du marknadsför Din(a) Sajt(er) genom, är oacceptabla för oss (inklusive där vi anser att de inte uppfyller våra krav i samband med reklam och marknadsföring eller någon annan aspekt av ansvarsfullt spelande), (d) om du på vår begäran inte kan erhålla eller tillhandahålla sådan licens som kan krävas av relevant myndighet för att marknadsföra en viss sajt eller sådan sajts innehåll i en viss jurisdiktion; eller (e) om du utan auktorisering, licens eller tillstånd, marknadsför en sajt eller visar innehåll från en sajt i en jurisdiktion där en sådan sajt eller dess produkter eller tjänster inte får distribueras eller marknadsföras. Följande är bara några exempel på innehåll som vi anser vara oacceptabelt: (i) innehåll som är obscent eller oanständigt, inklusive sajter som innehåller eller visar så kallat ‘hårt’ eller ‘mjukt’ vuxeninnehåll; (ii) innehåll som är diskriminerande på något sätt, till exempel mot kön, ras, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning; (iii) innehåll som är fientligt eller kränkande, bland annat så kallade ‘hattexter’ och hot eller uppmaning till våld; (iv) innehåll som inte respekterar andras juridiska rättigheter (inkluderat brott mot upphovsrätt såsom fildelning, torrent- eller piratsajter, eller annan form av piratkopiering); (v) innehåll som marknadsför olagliga eller icke licensierade spelsajter till en reglerad jurisdiktion; (vi) innehåll som riktar sig eller sannolikt kan tilltala personer under 18 år, innehåller personer som ser ut att vara under 25 år, eller marknadsför oansvariga, tvångsmässiga eller beroendeframkallande former av spel; eller (vii) reklam, kampanj, instruktion, uppmaning, uppmuntran eller incitament till en Kvalificerad Spelare att antingen göra en insättning/satsa ett specifikt belopp eller spela under en specifik tidsperiod (och sådan praxis kommer även att räknas som bedrägerier från din sida enligt paragraf 4.9 i dessa Villkor).

3. Godkänd ansökan: ditt medlemskap i Stars Affiliate Club

3.1 Bekräftelse på ditt medlemskap i Stars Affiliate Club. Om vi godkänner din ansökan om medlemskap i Stars Affiliate Club, gäller följande:

 • 3.1.1 vi skickar en skriftlig bekräftelse (kan ske via e-post) som inkluderar: (a) dina Tracker- och/eller Marknadsföringskoder; och (b) bekräftelse på huruvida du kommer att betalas Intäktsprovision eller CPA-provision, och i så fall hur stor sådan CPA-provision blir; och
 • 3.1.2 från datumet för denna skriftliga bekräftelse tills dess att ditt medlemskap i Stars Affiliate Club avslutas (såsom anges i Paragraf 10 av dessa Villkor) har du rätt att marknadsföra Vår(a) Sajt(er) på Din(a) Sajt(er) enbart genom att placera våra Länkar eller Marknadsföringskoder på Din(a) Sajt(er) och alltid i enlighet med dessa Villkor.
  För att klargöra, såvida inget annat har godkänts skriftligen av oss, har du ingen rätt att, och du godkänner att inte: (a) göra några ändringar i Länkar, Tracker eller Marknadsföringskoder (detta skall inte hindra dig från att ändra den dynamiska delen av din Tracker eller Länk); (b) skapa eller publicera eller på något sätt sprida marknadsföring om oss eller våra tjänster (inkluderat creatives, banners, textlänkar eller andra länkar som länkar Din(a) Sajt(er) till Våra Sajter); eller (c) skicka SMS/textmeddelanden eller e-post eller på något sätt sprida någon form av direktreklam om oss eller våra tjänster.

3.2 Dina rättigheter och skyldigheter som medlem i Stars Affiliate Club. Din rätt att delta i Stars Affiliate Club genom att marknadsföra Våra Sajter såsom beskrivs i Paragraf 3.1 ovan styrs alltid av följande skyldigheter, begränsningar och restriktioner, som du godkänner att uppfylla och uppmärksamma. Oförmåga att uppfylla någon av dessa skyldigheter ger oss rätten att avsluta ditt medlemskap i Stars Affiliate Club omedelbart via skriftligt meddelande till dig och utan något ansvar inför dig eller att efter eget godtycke kräva att du åtgärdar sådana tillkortakommanden och i väntan på detta kan vi även stänga av dina rättigheter enligt dessa Villkor och hålla inne eventuell Provision på obestämd tid.

 • 3.2.1 Uppfylla regleringskrav: du godkänner att följa alla lagar och regler som gäller för Din(a) Sajt(er) samt alla lagar och regler som gäller för Våra Sajter som vi då och då kan meddela dig om, särskilt sådana som våra licensvillkor kräver att vi förmedlar till våra affiliates.
 • 3.2.2 Uppfylla marknadsföringskrav: du måste till fullo följa våra senast uppdaterade riktlinjer angående användning av Länkar och Marknadsföringskoder. Dessa riktlinjer publiceras på sajten Stars Affiliate Club. De kan ändras då och då efter vårt godtycke och du ska därför besöka sajten Stars Affiliate Club regelbundet för att försäkra dig om att du är medveten om och följer den senaste versionen av dessa riktlinjer.
 • 3.2.3 Personliga rättigheter: de rättigheter som vi beviljar dig i dessa Villkor är personliga för dig. Du får inte överföra eller licensiera dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor, varken helt eller delvis, till någon tredje part. Länkar och Marknadsföringskoder tillhandahålls enbart för användning på Din(a) Sajt(er) enligt dessa Villkor och du godkänner att inte vidarebefordra dem till någon annan person för någon som helst användning.
 • 3.2.4 Ingen ensamrätt: de rättigheter som vi beviljar dig enligt dessa Villkor är icke-exklusiva och vi kommer att bevilja samma eller liknande rättigheter till andra affiliates för TSG. Du ska aldrig hävda eller antyda inför tredje part att du besitter någon form av ensamrätt i ditt förhållande till TSG eller Våra Sajter.
 • 3.2.5 Ingen skyldighet från TSG att driva Våra Sajter: Du uppmärksammar och godkänner att ingenting, vare sig i dessa Villkor eller någon annanstans, på något sätt ska tolkas som någon skyldighet från oss (eller någon i vår Grupp) att driva eller fortsätta driva Våra Sajter, vare sig alls eller i relation till några särskilda marknader, språk, territorier eller produkter.
 • 3.2.6 Tillhandahållande av information: Du godkänner att tillhandahålla all sådan information som vi anser nödvändig i reglerande syfte, inkluderat alla rapporter och information som vi kan efterfråga eller behöva tillhandahålla spelmyndigheter med.
 • 3.2.7 Dina Sajt(er): Du godkänner att du ensam ansvarar för utveckling, drift och underhåll av Din(a) Sajt(er) och för allt material som förekommer på Din(a) Sajt(er). Du försäkrar att inget material som visas på Din(a) Sajt(er) skulle kunna förväxla Din(a) Sajt(er) med Våra Sajter.
 • 3.2.8 Intressekonflikt: Du kommer inte att marknadsföra Din(a) Sajt(er) på något sätt som kan konkurrera med vår och/eller vår Grupps marknadsföring, såvida du inte i förväg har fått vårt skriftliga godkännande att göra just så. Exempelvis skulle följande aktiviteter, om de genomfördes av dig, kunna anses konkurrera med bolagsgruppens egen marknadsföring och därför bryta mot denna Paragraf 3.2.8:
  • (i) placering av Länk(ar) på någon sajt där Gruppen annonserar för Våra Sajter;
  • (Ii) placering av en Länk på någon annan sajt än Din(a) Sajt(er); och
  • (iii) din marknadsföring av Våra Sajter genom annonsering via nyckelord hos sökmotorer;
 • 3.2.9 Ingen representation. Du får inte utge dig för att vara eller representera oss eller något bolag i Gruppen eller våra eller deras ombud, anställda, professionella pokerspelare eller associerade spelare/kändisar, i något som helst forum inkluderat sociala nätverk.
 • 3.2.10 Kommunikation. Du måste säkerställa att vi har aktuella kontaktuppgifter för personer i ditt företag som har ansvaret för genomförandet av detta avtal eftersom dessa personer kan komma att kontaktas av oss både under normala kontorstider (9.00-17.30) så väl som i nödsituationer utanför dessa timmar samt under helger och helgdagar. Om vi inte lyckas få tag på dessa personer efter att ha försökt tre (3) gånger via de angivna kontaktuppgifterna kommer vi att räkna detta som ett väsentligt brott mot denna paragraf.

Ett brott mot någon av dessa restriktioner utgör ett brott mot dessa Villkor och ger oss rätt att efter eget godtycke: (a) stänga av dessa Villkor tills du har åtgärdat din bristande efterlevnad enligt våra anvisningar och till vår rimliga tillfredsställelse (om du inte gör det, kan vi avsluta dessa Villkor); eller (b) avsluta dessa Villkor omedelbart; och (c) i vilket fall som helst, hålla inne eventuella provisioner som du samlat in, antingen: (a) temporärt, väntande och under förutsättning att du avhjälper din bristande efterlevnad till vår rimliga tillfredsställelse enligt vårt godtycke, varefter du kommer att ha rätt till de provisioner du samlat in, eller (b) permanent, där du inte lyckats avhjälpa din bristande efterlevnad till vår rimliga tillfredsställelse enligt vårt godtycke och vi avslutar dessa Villkor omedelbart.

3.3 Anti-korruption, penningtvätt, finansiering av terrorism, skälig aktsamhet och kontroller

 • 3.3.1 Du godkänner att på vår begäran skicka kopior till oss av all sådan personlig dokumentation (till exempel kopia av ditt pass eller annan statligt utfärdad legitimation) eller (om du är ett företag) sådan företagsdokumentation som vi kan specificera för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt tillämpbara lagar, bland annat lagar och regleringar mot terrorism och penningtvätt, som kan gälla från tid till annan.
 • 3.3.2 I utförandet av dina skyldigheter i enlighet med dessa villkor, godkänner du att agera enligt alla regler, lagar och alla regelverk, inklusive alla gällande regler och lagar mot korruption, penningtvätt och mutor, inklusive de som gäller för incitament, uppmuntran, kickbacks, gottgörelse och mutor under (utan begränsning) U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (15 U.S.C. §§ 78dd-l, et seq.), Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act 5.C. 1998, c.34,  samt UK Anti-Bribery Act 2010 som förhindrar att någon direkt eller indirekt ger, erbjuder eller godkänner att ge någonting av värde till statliga tjänstemän eller innehavare av/kandidater till politiska poster, eller deras familjer eller ombud, i samband med erhållande eller upprätthållande av kontrakt, beställningar eller andra förmåner. Lagarna mot korruption och mutor kräver också komplett och korrekt journalföring, som du måste upprätthålla så länge du är medlem i Stars Affiliate Club och därefter i enlighet med relevanta regelverk och lagar.

3.4 Marknadsföring och kampanj

 • 3.4.1 Användning av Länkar/Marknadsföringskoder. Du godkänner att placera Länkar och Marknadsföringskoder på Din(a) Sajt(er) och försäkrar att Länkar alltid är korrekt formaterade. Du kommer inte att skapa några länkar från Din(a) Sajt(er) till Våra Sajter annat än Länkarna utan vårt skriftliga godkännande i förväg och du kommer inte att modifiera någon av Länkarna utan vårt skriftliga godkännande i förväg.
 • 3.4.2 Banners. Du kommer bara att placera banners som en del av Länkarna på Din(a) Sajt(er) genom att länka till en bannerserver som då och då tillhandahålls av oss i detta syfte och du kommer inte att använda någon annan metod utan vårt skriftliga godkännande i förväg.
 • 3.4.3 TSG:s goodwill och rykte. Du accepterar att placeringen av Länkarna på Din(a) Sajt(er) och ditt uppförande som affiliate potentiellt kan skada Varumärken, rykte och goodwill för oss och vår Grupp och att du alltid ska agera på ett sätt som inte skadar sådana Varumärken, rykte och goodwill, eller vår upphovsrätt.
 • 3.4.4 God sed. Du kommer att anstränga dig för att marknadsföra Våra Sajter på ett sätt som är förenligt med branschens standard och som inte negativt speglar eller misskrediterar vårt eller vår Grupps namn, image eller rykte, inkluderat varumärkena "PokerStars", "PokerStars Sports", "PokerStars Casino", "PokerStars Vegas", "FOX Bet” och "Full Tilt".
 • 3.4.5 Otillåtna jurisdiktioner. Varken du eller någon å dina vägnar, uttryckligt eller underförstått, ska marknadsföra Våra Sajter till invånare i Otillåtna Jurisdiktioner och ingen invånare i Otillåtna Jurisdiktioner ska tillåtas bli en Kvalificerad Spelare. 
 • 3.4.6 Territoriella licensrestriktioner. Vid marknadsföringsaktiviteter under dessa Villkor ska du följa alla territoriella restriktioner som gäller för Våra Sajter och följa tillämpbara lagar och föreskrifter i enlighet med olika spellicenser för Våra Sajter, bland annat att enbart marknadsföra Våra Sajter till invånare i den jurisdiktion där sådana sajter är licensierade. 
 • 3.4.7. Följa våra instruktioner. Du godkänner att följa alla rimliga instruktioner från oss gällande din marknadsföring av Våra Sajter, bland annat instruktioner om att på Din(a) Sajt(er) publicera information om nya funktioner och kampanjer på Våra Sajter och instruktioner såsom riktlinjer för stil som vi då och då kan skicka i samband med Licensierat Material.
 • 3.4.8. Inga incitament till spelare. Du ska inte erbjuda någon form av incitament (ekonomiskt eller annat) till någon Kvalificerad Spelare eller potentiell Kvalificerad Spelare utan skri ftligt tillstånd från oss i förväg, du får inte heller tillhandahålla reklam, kampanj, instruktion, uppmaning, uppmuntran eller incitament till en Kvalificerad Spelare att antingen göra en insättning/satsa ett specifikt belopp eller spela under en specifik tidsperiod (sådant förfarande kommer även att räknas som bedrägerier från din sida enligt paragraf 4.9 i dessa Villkor).
 • 3.4.9 Självreglering vid marknadsföring. Du måste försäkra dig om att Din Sajt följer all tillämpbar lagstiftning som gäller för marknadsföring och/eller annonsering som bedrivs av dig (eller tredje part å dina vägnar) på eller i relation till Din Sajt. Om du på Din(a) Sajt(er) publicerar reklam för Våra Sajter som antingen: (i) är menad att ses av personer i Storbritannien; eller (ii) sannolikt kan ses av sådana personer, kommer du att försäkra dig om att sådan reklam är socialt ansvarsfull i allmänhet och i synnerhet följer:

  (a) UK Code of Non-broadcast Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing (CAP Code) på: http://www.cap.org.uk/Advertising-Codes/Non-Broadcast.aspx och i synnerhet Section 16 som rör spel, och i detta hänseende ska termen 'advertising' ha den betydelse som ges i Section 327 av British Gambling Act 2005;

  (b) alla relevanta riktlinjer publicerade av Committee of Advertising Practice (CAP) och/eller Advertising Standards Authority som finns tillgängliga på https://www.asa.org.uk/, så väl som alla branschregler gällande självreglering, som IGRG-koden tillgänglig på http://igrg.org.uk/wp/home/, från tid till annan när det gäller reklam och marknadsföring av spel;

  (c) Gambling Commission of Great Britain's Licence Conditions and Codes of Practice (LCCP) och i synnerhet kraven i: (aa) Section 16 av Part 1 (Responsible placement of digital adverts) för att försäkra att reklam inte placeras på sajter som ger tillgång till upphovsrättsskyddat material; och (bb) Section 5 (Marketing) av Part 2 (Code of Practice) i LCCP;

  (d) licensvillkoren i Section 1 i UK Gambling Act 2005 är till för att förhindra att spel är en källa till kriminalitet eller förknippas med kriminalitet eller används för att stödja kriminalitet, och säkerställa att spel sker rättvist och öppet samt skyddar barn och andra sårbara människor från att skadas eller utnyttjas av spel; och

  (e) alla tillämpbara lagar och föreskrifter relaterade till spel.

  Vid medgivande av ovanstående regler godkänner och intygar du att din marknadsföring inte kommer att rikta sig till eller sannolikt tilltala personer under 18 år, inte innehåller personer som verkar vara under 25 år, eller marknadsför oansvariga, tvångsmässiga eller beroendeframkallande former av spel, samt om tillämpbart alltid har logotypen “18+” och en länk till sådan lämplig organisation för spelproblem (såsom www.begambleaware.org) som vi kan kräva. För att undvika tveksamheter: vi har rätt att avsluta avtalet under dessa Villkor via skriftligt meddelande utan något ansvar inför dig om vi rimligen anser att du bryter mot de skyldigheter som beskrivs i denna paragraf.

3.5 Affiliate-nätverk och Sub-affiliates

 • 3.5.1 Dessa villkor ger dig inte rätten att tilldela eller licensiera dina rättigheter till, och/eller lägga ut dina skyldigheter på, någon Sub-affiliate, oavsett om det är via ett affiliate-nätverk som du driver eller på annat sätt.
 • 3.5.2 Du kan endast driva ett nätverk för Sub-affiliates, eller ingå andra uppgörelser med en Sub-affiliate, där en Sub-affiliate marknadsför Våra Sajter och i gengäld får en del av din Provision, med vårt skriftliga godkännande i förväg. När du söker vårt godkännande måste du identifiera varje Sub-affiliate och de sajter där de tänker marknadsföra Våra Sajter (varje en “Designerad Sub-affiliatesajt”). Vi godkänner eller avslår din ansökan efter eget godtycke och kan godkänna vissa Sub-affiliates men inte andra, eller vissa Designerade Sub-affiliatesajter men inte andra.
 • 3.5.3 Om vi godkänner att du driver ett nätverk för Sub-affiliates, eller ingår andra uppgörelser med en Sub-affiliate, ska du se till att alla sådana godkända Sub-affiliates: (a) endast marknadsför Våra Sajter på godkända Designerade Sub-affiliatesajter; och (b) alltid följer dessa Villkor. Om en Sub-affiliate begår en handling eller underlåter att göra något vilket gör att denne inte uppfyller kraven i dessa Villkor (eller marknadsför Våra Sajter på andra sajter än de godkända Designerade Sub-affiliatesajterna) ska du hållas fullt ansvarig och vi kan: (i) avsluta ditt medlemskap i Stars Affiliate Club omedelbart; (ii) välja att på obestämd tid hålla inne eventuell Provision som har samlats för dig; och/eller (iii) kräva att du ser till att denne Sub-affiliate åtgärdar överträdelsen.
 • 3.5.4 Om du engagerar Sub-affiliates för att marknadsföra Våra Sajter, uppmärksammar och godkänner du att: (a) du ska ansvara för betalning av överenskommen andel av din Provision till Sub-affiliaten; och (b) vi har inget ansvar att betala någonting till Sub-affiliaten.

4. Din Provision

4.1 I denna Paragraf 4 ska följande ord och fraser ha den definition som beskrivs nedan:

Spelkostnader enbart för oddsspel som läggs på Oddssajten ska detta innebära summan av: (i) värdejusteringar; (ii) bonusar eller kampanjbelopp som ges till spelaren; (iii) ej inkasserade intäkter (inkl. chargebacks, returnerade betalningar etc.); (iv) en fast kostnad som representerar medelvärdet för inlösen av StarsCoin och alla bonuskostnader såsom anges av oss, i relation till varje StarsCoin som tjänas av en spelare på en Oddssajt; (v) ett fast belopp för juridiska, marknadsföringsmässiga och driftsmässiga kostnader samt kostnader för anpassning till reglering och associerad administration; (vi) tillämpbara lokala skatter som betalas av oss eller relevant enhet i vår Grupp enligt den taxa som gäller vid betalningstillfället (t.ex. spelskatt och/eller moms; och (vii) rimliga behandlingsavgifter för betalningstjänster som betalas till tredje part för spelares insättningar och uttag.
Bruttointäkt för oddsspel Ska betyda en Kvalificerad Stars-spelares alla insatser i Oddsspel på Oddssajten minus Vinster.
Casinokostnader enbart för casinospel som erbjuds på Casinosajterna ska detta innebära summan av: (i) värdejusteringar; (ii) bonusar eller kampanjbelopp som ges till spelaren; (iii) ej inkasserade intäkter (inkl. chargebacks, returnerade betalningar etc.); (iv) en fast kostnad som representerar medelvärdet för inlösen av varje StarsCoin (där tillämpligt) och alla bonuskostnader såsom anges av oss, i relation till varje StarsCoin (där tillämpligt) som tjänas av en spelare på en Casinosajt; (v) ett fast belopp för juridiska, marknadsföringsmässiga och driftsmässiga kostnader (inkl. kostnader för licensiering av tredje parts spel) samt kostnader för anpassning till reglering och associerad administration; (vi) tillämpbara lokala skatter som betalas av oss eller relevant enhet i vår Grupp enligt den taxa som gäller vid betalningstillfället (t.ex. spelskatt och/eller moms; och (vii) rimliga behandlingsavgifter för betalningstjänster som betalas till tredje part för spelares insättningar och uttag.
Provision ska ha betydelsen som ges i Paragraf 4.2 nedan;
CPA-provision är en engångsbetalning för varje Kvalificerad Spelare som registreras av oss på Våra Sajter under en kalendermånad, med ett belopp som vi och du kommer överens om som ett villkor när vi godkänner ditt ansökningsformulär.
Värdejusteringar ska betyda justeringar relaterade till: (i) casinospelen på Casinosajterna; eller (ii) oddspelen som läggs på Oddssajterna, inkluderat som resultat av: (a) skatt eller liknande obligatorisk betalning som krävs på vinst eller insättning eller på liknande sätt drivs av spelares aktivitet eller spelvolym, och (b) bidrag till jackpott-försäkring om tillämpbart, eller liknande justering som krävs för att berättigande till Intäktsprovision ska räknas på det fria belopp som är tillgängligt efter sådana justeringar.
Bruttointäkt för FT Casino ska betyda en Kvalificerad FT-spelares insatser på FT Casinosajter minus vinster.
Bruttointäkt för FT är summan av Bruttointäkt för FT Casino.
Poker-utgifter enbart för pokerspel (cash games och turneringar) som erbjuds på Pokersajterna ska detta innebära summan av: (i) freerolls; (ii) bonusar eller kampanjbelopp som ges till spelaren, inklusive StarsCoin; (iii) ej inkasserade intäkter (inkl. chargebacks, returnerade betalningar etc.); (iv) tillämpbara lokala skatter som betalas av oss eller relevant enhet i vår Grupp enligt den taxa som gäller vid betalningstillfället (t.ex. spelskatt och/eller moms, (v) ett fast belopp för juridiska, marknadsföringsmässiga och driftsmässiga kostnader samt kostnader för anpassning till reglering och associerad administration; och (vi) rimliga behandlingsavgifter för betalningstjänster som betalas till tredje part för spelares insättningar och uttag.
Pott är den centrala pott som består av alla spelares insatser i varje spel om “riktiga pengar” på Pokersajterna.
Bruttointäkt för PS Casino ska betyda en Kvalificerad Stars-spelares insatser på PS Casino-sajten minus vinster.
Bruttointäkt för PS Poker innebär summan av en Kvalificerad Stars-spelares bruttovinst i cash games och turneringar på PS-sajter.
Rake innebär den del av Potten som tas av oss eller en enhet i vår Grupp å våra vägnar.
Intäktsprovision ska betyda, där så är tillämpligt, procent av: (a) Bruttointäkt för PS Poker minus Pokerkostnader; eller (b) Bruttointäkt för FT Poker minus Pokerkostnader; eller (c) Bruttointäkt för Oddsspel minus Oddsspelskostnader; eller (d) Bruttointäkt för PS Casino minus Casinokostnader endast för PS Casinosajt; eller (e) Bruttointäkt för FT Casino minus Casinokostnader endast för FT Casinosajt, under en kalendermånad, såsom då och då publiceras på relevanta sidor på sajten Stars Affiliate Club.
Cash game-hand är händer som spelas vid bord där marker som satsas representerar fasta belopp i pengar, och köps med spelares pengar då spelet inleds och löses in till samma kurs då spelet avslutas.
Bruttointäkt från cash games är summan av en Kvalificerad Spelares bidrag till Rake i cash games vid spel i programvara nedladdad från Våra Sajter. En Kvalificerad Spelares bidrag till Rake bestäms genom att dela det totala beloppet som spelaren har bidragit med till Potten i en cash game-hand med Pottens storlek (där Rake når ett maximalt värde när Potten har en viss förbestämd storlek, ska Pott och bidrag till Rake beräknas efter sitt värde då detta max nåddes och inte enligt faktisk storlek på Potten) och multiplicera detta med den totala Rake som tas från den Potten oavsett hur många spelare som delades in i sådan cash game-hand.
Tröskelprovision ska betyda, för vardera av Våra Sajter på basis per Sajt i enlighet med Paragraf 4.8.4: (i) $50 (femtio USD) där ditt valda alternativ är att motta Provision via WebMoney eller Skrill enbart; eller (ii) $150 (etthundrafemtio USD) där ditt valda alternativ är att motta Provision via banköverföring; eller (iii) motsvarande belopp i GBP eller EUR i (ii) ovan vid Provisionens utbetalningsdatum.
Turneringsavgift innebär den avgift som behålls av oss eller enhet i vår Grupp från "inköpen" som har betalats av Kvalificerade Spelare som anmäler sig till en Turnering.
Bruttointäkt från turnering är den totala summan av Turneringsavgifter som har betalats av en Kvalificerad Spelare vid spel i Turneringar i programvara som kan laddas ner från Våra Sajter.
Moms ska innebära moms, försäljningsskatt eller någon annan liknande skatt
Insats är de totala belopp som satsas av en Kvalificerad Spelare (i) i alla casinospel på Casinosajter; eller (ii) på Oddssajter.
Vinster är det totala belopp som betalas ut till en Kvalificerad spelare från: (i) ett casinospel på Casinosajter; eller (ii) spel på Oddssajter.

4.2 Rätt till Provision. Förutsatt att du följer dessa Villkor och i synnerhet Paragraf 4.3 nedan, kommer vi att betala dig en Provision som ska bestå av en eller flera av följande: (i) CPA-provision; (ii) Intäktsprovision; och/eller (iii) annan avtalad form av Provision (som kan inkludera en fast summa, hybridsumma, hyresavgift, Cost Per Thousand (CPM), Cost Per Click (CPC), Cost Per Lead (CPL) och Cost Per Install (CPI)) och i vardera fall bekräftar vi vilket som gäller när vi godkänner ditt Ansökningsformulär för Stars Affiliate Club ("Provision"). Du godkänner att:

 • (a) om den Provision du får av oss är en Intäktsprovision, generera minst en (1) Kvalificerad Spelare för vardera av Våra Sajter som du marknadsför för varje period av nittio (90) dagar med start det datum då vi bekräftade vårt godkännande av din ansökan om att bli medlem i Stars Affiliate Club.
 • (b) om den Provision du får av oss är Intäktsprovision (eller en typ av Provision som inkluderar Intäktsprovision) och om under någon enskild månad basbeloppet på vilken Intäktsprovisionen baseras (nämligen: (a) Bruttointäkt för PS Poker minus Pokerkostnader; eller (b) Bruttointäkt för FT Poker minus Pokerkostnader; eller (c) Bruttointäkt för oddsspel minus Oddsspelskostnader; eller (d) Bruttointäkt för PS Casino minus Casinokostnader endast för PS Casinosajt; eller (e) Bruttointäkt för FT Casino minus Casinokostnader endast för FT Casinosajt är negativ, ska ingen Intäktsprovision betalas ut för månaden och det negativa beloppet förs över till nästa månad och (om nödvändigt) efterföljande månader och dras av basbeloppet vid uträkning av Intäktsprovision som betalas för sådan(a) efterföljande månad(er);
 • (c) om du har valts av oss för att marknadsföra de Kombinerade Pokersajterna kommer Intäktsprovisionen till dig att baseras på Kvalificerad Spelares pokeraktivitet på de Kombinerade Pokersajterna och du kommer inte, för att undvika tvivel, få Intäktsprovision för: (a) icke-pokeraktivitet som den Kvalificerade Spelaren sysslar med på de Kombinerade Pokersajterna; eller (b) aktivitet som den Kvalificerade Spelaren sysslar med på någon av våra andra Sajter
 • (d) om du har valts av oss för att marknadsföra Oddssajten kommer Intäktsprovisionen till dig att baseras på Kvalificerad Spelares aktivitet på alla Våra Sajter; och
 • (e) om du har valts av oss för att marknadsföra de Kombinerade Casinosajterna kommer Intäktsprovisionen till dig att baseras på Kvalificerad Spelares aktivitet på alla Våra Sajter.

Notera att Paragraf 10.9 nedan tydliggör att din rätt till Provision upphör när avtalet under dessa Villkor stängs av, avslutas eller förfaller på något sätt.

Utan att inskränka några av våra andra rättigheter ska du inte ha rätt till någon Provision om vi har anledning att tro att tjänster, aktiviteter och marknadsföring som skulle ha resulterat i sådan Provision utfördes på sådant sätt som inte är i enlighet med de lag- och regelkrav som finns i dessa Villkor.

4.3 VIKTIGT: Tidsperiod som du har rätt till Provision.

Din Provision:

 • 4.3.1 (både vid CPA-provision och Intäktsprovision) kommer endast att börja betalas ut till dig i relation till en (1) av Våra Sajter tills dess att Provisionen som genererats för den individuella Sajten uppnår eller överskrider den Tröskelprovision som gäller för den individuella Sajten; och
 • 4.3.2 (vid Intäktsprovision) upphör att betalas för en Kvalificerad PS-spelare tjugofyra (24) månader efter det datum då den spelaren öppnade ett Användarkonto för att bli en Kvalificerad PS-spelare. Exempel: Om en spelare öppnar ett Användarkonto den 1 juli 2015 och uppfyller alla kriterier för att bli en Kvalificerad PS-spelare, kommer Intäktsprovision att betalas ut för den spelaren t.o.m. 30 juni 2017 och upphör sedan; och
 • 4.3.3 upphör att betalas om avtalet under dessa Villkor avslutas även om tidpunkten är inom de 24 månader som beskrivs ovan.

4.4 Existerande användare. Du ska inte ha rätt till någon Provision för ett nytt Användarkonto, oavsett på vilken utrustning detta har öppnats (t.ex. dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan mobil enhet som finns eller kan finnas i framtiden) (“Enhet”), om ett Användarkonto tidigare har öppnats via sådan Enhet (om inte ett sådant nytt konto öppnas på en PS-sajt och existerande Användarkonto fanns hos en FT-sajt eller vice versa), oavsett om du hade rätt till Provision för det Användarkonto som tidigare öppnades via sådan Enhet.

4.5 Professionella spelare. Om en (1) eller flera Kvalificerade Spelare väljs ut för att bli medlem i “Team PokerStars: Pro” eller "Team PokerStars: Online”, uppmärksammar du att från första dagen i kalendermånaden som följer direkt efter datumet för sådan utnämning, ska sådan Kvalificerad spelare upphöra att spåras av oss som värvad av dig, och du kommer inte längre att få någon Provision för sådan Kvalificerad spelare.

4.6 Icke-kvalificerade spelare. Du uppmärksammar och godkänner att:

 • 4.6.1 följande individer kan inte och kommer inte att räknas som Kvalificerade Spelare:

(i) medlemmar av din familj eller ditt hushåll; och/eller

(ii) dina anställda eller konsulter kontrakterade på permanent basis av dig: och

 • 4.6.2 du får inte och ska inte att registrera dig för ett Användarkonto med hjälp av egna Länkar och Marknadsföringskoder och du kan inte räknas som en Kvalificerad Spelare.

4.7 Casinoprovision. För att klargöra och i syfte att beräkna Intäktsprovision, så ska Bruttointäkt för FT endast inkludera Bruttointäkt för FT Casino om den genererats av spelare som blev Kvalificerade FT-spelare fr.o.m. det datum då casinospel för riktiga pengar började erbjudas offentligt på Casinosajter i den jurisdiktion där spelaren vistas fysiskt. Notera att ingen Provision betalas ut för någon av PokerStars casinosajter eller domäner.

4.8 Beräkning och betalning av Provision. Provisionen beräknas och betalas ut enligt följande:

 • 4.8.1 Användande av Trackers och Marknadsföringskoder. För att beräkna din Provision använder vi Trackers och/eller Marknadsföringskoder som vi tillhandahåller dig med för användning. Du måste använda dessa korrekt och i enlighet med alla instruktioner som vi ger dig och vi har ingen skyldighet att betala dig någon Provision om du misslyckas med att använda Trackers och/eller Marknadsföringskoder, eller använder de felaktigt eller inte använder dem enligt de instruktioner som vi ger då och då. Notera att våra beräkningar av Provision baseras på registreringar som spåras via Trackers och/eller Marknadsföringskoder och kan skilja sig från resultat från andra spårningsverktyg (till exempel pixel tracking) som kanske används.
 • 4.8.2 Våra beräkningar är slutgiltiga Du godkänner att våra beräkningar av Provision är slutgiltiga och inte kan granskas eller överklagas, förutom vid grundläggande fel.
 • 4.8.3 Redovisningsperioder. Vi redovisar din Provision varje kalendermånad och betalar din Provision för resp. kalendermånad senast trettioen (31) dagar efter slutet på den kalendermånad då Provisionen tjänades. Provision för t.ex. juni 2015 betalas ut senast 31 juli 2015.
 • 4.8.4 Betalningsmetod. Du kan välja betalningsmetod:för att få din Provision via sajten Stars Affiliate Club och detta bestämmer hur du betalas varje månad (förutsatt att du når Tröskelprovisionen). Du godkänner härmed att vi använder alla personuppgifter du tillhandahåller oss för att utföra informationsgranskningar såsom kan krävas enligt tillämplig lag.

4.9 Bedrägeri. Vi förbehåller oss rätten att granska alla Provisioner för möjliga bedrägerier från din eller en Kvalificerad Spelares sida. Om vi på rimliga grunder överväger att bedrägeri har skett i anslutning till intjänandet av Provision, har vi rätt att hålla inne sådan Provision eller avsätta lämpligt belopp från framtida utbetalningar av Provision. För dessa Villkor ska termen "bedrägeri" inkludera bl.a. faktisk eller försök till: (i) återbetalning av den första insättningen av en Kvalificerad Spelare, (ii) samarbete mellan en Kvalificerad Spelare och en annan spelare på Våra Sajter; (iii) erbjudande om eller utdelande av icke auktoriserade incitament (finansiella eller annat) från dig eller tredje part till potentiella Kvalificerade Spelare (inkluderat, men ej begränsat till, delning av Provision som tjänas av dig genom marknadsföring av Home Games); (iv) Kvalificerade Spelares skapande av flera användarkonton för att missbruka kampanjer eller bonusar som erbjuds, eller (v) reklam, kampanj, instruktion, uppmaning, uppmuntran eller incitament till en Kvalificerad Spelare att antingen göra en insättning/satsa ett specifikt belopp eller spela under en specifik tidsperiod (och i synnerhet när det aktuella beloppet motsvarar en gräns- eller tröskelnivå vid vilken du skulle ha rätt att få provision eller annan ersättning eller berättigande).

4.10 Värvning av Affiliates. Då och då kan vi godkänna betalning av extra belopp (“Värvningsavgift”) om du värvar en annan affiliate (varje en “Värvad Affiliate”) till Stars Affiliate Club. Om vi efter eget godtycke samtycker till att göra det, betalas endast Värvningsavgift av oss till dig: (a) om du i förväg meddelar oss om den Värvade Affiliatens identitet, (b) den Värvade Affiliaten värvas via Tracker; och (c) den Värvade Affiliaten fyller i och skickar in ett Ansökningsformulär som godkänns av oss. Om inte annat har överenskommits ska Värvningsavgiften som betalas ut till dig vara en procentandel av grundbeloppet (intäkter minus utgifter) för vilken Vinstprovision (som termen definieras under Regler och Villkor för sådan Värvad Affiliate) som betalas ut till Värvad Affiliate beräknas (“Spelarintäkter för Värvad Affiliate”). Om inte annat överenskommits blir Värvningsavgiften som betalas ut till dig 2,5% av Spelarintäkter för Värvad Affiliate varje kalendermånad. Alla Värvningsavgifter ska betalas vid samma tidpunkt och med samma metod som betalningen av din Provision. Om Värvad Affiliate vid någon tidpunkt slutar vara medlem i Stars Affiliate Club (oavsett anledning), är vi inte längre ansvariga för någon Värvningsavgift vad gäller Värvade Affiliate. Om den Värvade Affiliaten vid något tillfälle och på något sätt bryter mot dessa Villkor, kan vi hålla inne Värvningsavgiften efter eget godtycke.

5. Dina åtaganden och garantier

5.1 Du åtar dig och garanterar följande, inför oss och andra företag i vår Grupp:

 • 5.1.1 att du har förmågan, erfarenheten, kunskapen och resurserna att fullgöra dina skyldigheter enligt dessa Villkor;
 • 5.1.2 att Din(a) Sajt(er) aldrig ska innehålla material som: (i) är obscent eller oanständigt, bl.a. s.k. ‘hårt’ eller ‘mjukt’ vuxeninnehåll; (ii) är diskriminerande, t.ex. mot kön, ras, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning; (iii) är fientligt eller förolämpande, bl.a. s.k. ‘hattexter’ och hot eller uppmaning till våld; (iv) är respektlöst mot andras juridiska rättigheter, bl.a. brott mot upphovsrätt såsom fildelning, torrent- eller piratsidor, eller annan form av piratverksamhet; (v) är kränkande mot andra; eller (iv) riktar sig eller sannolikt kan tilltala personer under 18 år, innehåller personer som verkar vara under 25 år, eller marknadsför oansvariga, tvångsmässiga eller beroendeframkallande former av spel;
 • 5.1.3 att det inte finns några juridiska, affärsmässiga, kontraktsmässiga eller andra restriktioner som hindrar eller kan hindra dig från att fullgöra dina skyldigheter enligt dessa Villkor och att du, om sådana hinder någonsin uppstår, ska meddela oss omedelbart och att vi då ska ha rätten att avsluta avtalet under dessa Villkor omedelbart, utan förvarning och utan skyldighet att betala dig något efter sådant avslut;
 • 5.1.4 att du har utvärderat lagarna (i synnerhet lagarna om spel online) som rör dina aktiviteter och skyldigheter enligt dessa Villkor och att du har kommit till slutsatsen att du kan ingå i avtal under dessa Villkor och fullgöra dina skyldigheter häri utan att bryta mot någon gällande regel eller lag;
 • 5.1.5 du har följt och fortsätter att följa, under hela ditt deltagande i Stars Affiliate Club, alla tillämpbara skatteregler och skyldigheter (bland annat betalningar, återbetalningar och redovisningar) relaterat till alla belopp som betalats till dig under dessa Villkor; och
 • 5.1.6 Din(a) Sajt(er) ska inkludera all information som krävs enligt gällande lagar och förordningar. För att klargöra så inkluderar detta information om'18+' och meddelanden om ansvarsfullt spelande.

6. Home Games

6.1 Home Games ger spelare möjlighet att bjuda in sina vänner till att spela poker och andra spel oavsett var i världen de befinner sig. Spelare kan välja att tävla i cash games och turneringar i Home Games i en mängd pokervarianter och samtidigt uppleva bekvämligheten, spänningen och glädjen i att spela online med människor de känner. Användande av Home Games ska bidra till, och ske i linje med, filosofin i Home Games. Spelardata, ranking, klubbstatistik och många andra spelresultat (”Dataverktyg") tillhandahålls via Home Games, alla med enda syfte att höja användarens sociala och tävlingsmässiga upplevelse bland sina vänner. Inget av Dataverktygen eller någon information som utvinns av Dataverktygen får användas av, eller tillhandahållas, någon Klubbmanager, Klubbmedlem eller annan tredje part för ekonomisk vinning. Om vi upptäcker eller misstänker att filosofin i Home Games missbrukas eller att något Dataverktyg, eller information som utvinns av Dataverktyg, används av dig eller har använts av dig för ekonomisk vinning, förbehåller vi oss rätten att stänga av dig från användande av Home Games och/eller att stänga associerad Klubb när som helst efter eget godtycke.

6.2 Du beviljas härmed begränsad, ej exklusiv och ej överlåtbar rätt att marknadsföra Home Games genom att placera Marknadsföringskoder och/eller Länkar på Din(a) Sajt(er) som en del av beviljad licens enligt Paragraf 3.1 ovan. Din rätt att använda Home Games såsom beviljas genom denna Paragraf 6 kan återkallas av oss när som helst och lyder under alla ytterligare villkor och/eller begränsningar som vi från tid till annan kan anslå, bl.a. begränsning av antal eller procent Medlemmar som länkas till dig via Tracker i någon Klubb.

6.3 Du tillåts bjuda in användare på Din(a) Sajt(er), även via e-post, till att bli Klubbmanager och i sådan inbjudan inkludera din Marknadsföringskod och/eller Länk MEN det är strängt förbjudet för tredje part, t.ex. användare på Din(a) Sajt(er), Klubbmanager eller Klubbmedlem, att bjuda in potentiella Klubbmedlemmar till en Klubb genom att använda Länk och/eller Marknadsföringskod som tillhandahållits dig under dessa Villkor.

6.4 Det är strängt förbjudet för dig att inkludera Marknadsföringskod och/eller Länk som tillhandahållits dig under dessa Villkor, eller något annat incitament överhuvudtaget, i inbjudan som skickas till tredje part, t.ex. användare på Din(a) Sajt(er), om att bli Klubbmedlem i en Klubb som skapats av dig.

6.5 Du får inte be någon tredje part, t.ex. användare på Din(a) Sajt(er), att bjuda in potentiella Klubbmedlemmar till en Klubb genom användande av Länk och/eller Marknadsföringskod som tillhandahållits dig under dessa Villkor.

6.6 Du får inte erbjuda eller tillhandahålla (eller medverka till att någon tredje part erbjuder eller tillhandahåller) incitament i någon som helst form (uttryckligt eller underförstått, ekonomiskt eller annat) via e-post, publicering på sajt eller något annat media (online eller offline) till tredje part genom ditt användande av Home Games inkluderat delning av Provision som tjänas av dig genom ditt användande av Home Games.

6.7 Du får inte använda Home Games på ett sätt som missbrukar produkten (inkluderat användning för att öka Provision som annars betalas till dig).

6.8 Om du anses ha brutit mot denna Paragraf 6 eller vidtagit åtgärder för att kringgå bestämmelserna häri, förbehåller vi oss all rätt att vidta alla åtgärder vi anser lämpliga, inkluderat att stänga ner berörda Klubbar och/eller avsluta avtalet under dessa Villkor.

7. Immaterialrätt

7.1 Då och då kommer vi att göra vissa av våra Varumärken och Bilder tillgängliga för dig (urvalet görs av oss efter vårt godtycke). Vi beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv, ej överföringsbar och återkallningsbar licens att använda: (i) utvalda Varumärken enbart vid placering av Länk(ar) och Marknadsföringskoder på Din(a) Sajt(er); och utvalda (ii) Bilder på Din(a) Sajt(er) i syfte att marknadsföra Våra Sajter. Vi förbehåller oss rätten att då och då begränsa ditt territoriella eller geografiska användande av en Bild eller Varumärke enligt denna licens efter vårt godtycke och kommer då att meddela dig detta skriftligen. Du har inte rätt att modifiera eller ändra Licensierat Material men du kan ändra storlek på Licensierat Material om du behåller ursprungligt bildförhållande. Denna licens får inte licensieras vidare eller överföras av dig på något sätt.

7.2 När det gäller Licensierade Material får du inte göra något av följande utan att i förväg ha fått vårt skriftliga godkännande:

 • 7.2.1 registrera eller ansöka om att registrera ett domännamn; eller
 • 7.2.2 bjuda på något sökord hos sökmotor; eller
 • 7.2.3 använda någon underdomäns namn; eller
 • 7.2.4 öppna eller driva ett konto på sociala media där relevant namn, logotyp eller Varumärke används; eller
 • 7.2.5 registrera eller ansöka om att registrera, oavsett jurisdiktion, något varumärke som inkluderar, inkorporerar eller består av, eller är förvillande likt, våra Varumärken.

7.3 I alla ärenden där Paragraf 7.2 ovan kan tillämpas ska du informera oss:

 • 7.3.1 då dessa Villkor träder i kraft, om sådana ärenden existerade innan dessa Villkor trädde i kraft; och
 • 7.3.2 omedelbart om sådana ärenden uppstår efter att dessa Villkor har trätt i kraft.

I samtliga fall godkänner du härmed att överföra alla sådana domännamn, sökord, underdomäner eller Varumärken eller ansökningar om dessa, utan kostnad, till vilket företag vi än nominerar. Innan relevant domännamn, sökord, underdomän eller Varumärke eller ansökningar om dessa, har överförts till vilket företag vi än nominerar, håller du den tillgången för oss eller å våra vägnar (eller det företag vi nominerar efter eget godtycke) till fullo och exklusivt och du kommer inte att låta relevant registrering (eller ansökan) att förfalla utan istället upprätthålla den i enlighet med våra instruktioner. DIN SKYLDIGHET ATT ÖVERFÖRA UPPHOVSRÄTT SOM DU REGISTRERAT ELLER ANSÖKT OM ATT REGISTRERA SÅSOM BESKRIVS I PARAGRAF 7.3 INKLUDERAR ÄVEN DEN UPPHOVSRÄTT SOM DU REGISTRERAT ELLER ANSÖKT OM ATT REGISTRERA INNAN DET DATUM DÅ DESSA VILLKOR TRÄDDE I KRAFT. Vi har rätt att efter eget godtycke hålla inne utbetalningar av Provisionen tills dess att upphovsrättsliga tillgångar har överförts till det företag vi nominerar.

7.4 Du uppmärksammar härmed att all information som rör alla Kvalificerade Spelare (inkluderat alla personuppgifter, såsom den termen definieras i Article 4 i GDPR) är vår egendom och du ska inte ha några rättigheter i dessa.

7.5 Vi och alla enheter i vår Grupp förbehåller oss all Immaterialrätt till Licensierat Material och Företagshemligheter. Du ska inte utmana giltigheten eller äganderätten i Licensierat Material eller Företagshemligheter på något sätt som kan skada någon av Gruppens enheters rätt till Licensierat Material eller Företagshemligheter.

7.6 Inget häri ska anses utgöra en överföring av Licensierat Material eller Företagshemligheter eller någon annan Immaterialrätt från oss eller någon av vår Grupps enheter. All goodwill i Licensierat Material som genereras som resultat av din användning av Licensierat Material (i synnerhet Varumärken) under dessa Villkor ska tillhöra oss och du godkänner att tillhandahålla alla dokument som krävs för att överföra sådan goodwill till oss.

8. Status och skatter

8.1 Förhållandet mellan dig och TSG ska vara som en oberoende entreprenör och ingenting i dessa Villkor ska anse dig vara en anställd, agent eller partner till TSG eller anses skapa något sådant förhållande mellan dig och TSG. Du ska dessutom inte representera att du har ett sådant förhållande med TSG.

8.2 Du godkänner att du ensam har ansvaret för betalning av inkomstskatt eller liknande skatter eller relaterade betalningar som läggs på eller taxeras av jurisdiktion eller statlig myndighet däri eller därav, för något belopp som betalas ut från TSG till dig under dessa Villkor, inklusive tillämpbar Provision, och du håller TSG helt skadelösa från allt ansvar och alla kostnader i samband med sådana skatter eller andra betalningar (förutom om detta är förbjudet enligt lag).

8.3 Alla belopp för betalningar till dig under dessa Villkor är exklusive Moms. Såvida inte TSG meddelar annat, är du ansvarig för betalning av skatt (inklusive Moms) till berörda myndigheter, för betalningar du fått i enlighet med dessa Villkor.

8.4 För att undvika alla tvivel ska dessa Villkor inte på något sätt tolkas som någon form av partnerskap eller samarbete mellan involverade parter.

8.5 Du medger att du ensam är ansvarig för (a) huruvida du ska registreras för Moms och skicka fakturor för Moms; och (b) betalning av all inkomstskatt och TSG förbehåller sig rätten att dra av eller hålla tillbaka skatt på gjorda betalningar om så krävs enligt lag, under förutsättning att TSG förser dig med officiell bekräftelse från berörd skattemyndighet.

9. Datasäkerhet och integritet

I den utsträckning vi delar personuppgifter för TSG med dig ska villkoren i denna paragraf gälla för din behandling av sådan data.

 • 9.1.1 Vi ska alltid ha ensamt och fullständigt juridiskt ägande av alla rättigheter för all TSG:s persondata inkluderat databasrättigheter som är 'sui generis' och dessa är härmed avtalade att vara våra Företagshemligheter, och i den grad sådana rättigheter kan ligga hos dig beviljar och överlåter du härmed oåterkalleligt och fullständigt alla sådana rättigheter till oss;
 • 9.1.2 efter nödvändigt godkännande beviljar vi dig en icke-exklusiv, återkallelig licens för att använda TSG:s persondata endast i syfte att tillhandahålla, och endast till den grad som krävs för att tillhandahålla, de tjänster som är nödvändiga under dessa Villkor;
 • 9.1.3 vi ska ha all kontroll över TSG:s persondata och du ska bara behandla TSG:s persondata;
 • 9.1.4 du ska bara behandla TSG:s persondata i enlighet med våra skriftliga instruktioner och du ska under inga omständigheter behandla TSG:s persondata på annat sätt än som instrueras av TSG; och
 • 9.1.5 termerna ’process’, ’controller’, ’processor’ och ’data subject’ som översatts här ska ha samma betydelse som i Article 4 i GDPR.

9.2 Du åtar dig härmed att du ska:

 • 9.2.1 vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (och försäkra att sådana åtgärder vidtas av varje person som har rätt att ta del av TSG:s persondata) mot obehörig eller olaglig behandling av TSG:s persondata och mot förlust, förstörelse eller skada av TSG:s persondata. Med hänsyn till teknisk utveckling och kostnaden för att tillämpa sådana åtgärder, måste sådana åtgärder säkerställa den säkerhetsnivå som är lämplig med tanke på: (i) den skada som kan orsakas av obehörig eller olaglig behandling eller ouppsåtlig förlust, förstörelse eller skada av TSG:s persondata; och (ii) naturen i TSG:s persondata som ska skyddas;
 • 9.2.2 vidta rimliga åtgärder för att försäkra sig om pålitligheten hos all personal (även anställda) som har tillgång till TSG:s persondata;
 • 9.2.3 förse TSG med sådana garantier för tekniska och organisatoriska åtgärder för behandlingen av TSG:spersondata som TSG anser vara tillräckliga (’sufficient’ för att följa alla dataskyddslagar), samt vidta rimliga åtgärder för att försäkra att dessa uppfylls, inkluderat enligt rimlig vägledning från TSG;
 • 9.2.4 följa alla dataskyddslagar i behandlingen av TSG:s persondata och du bekräftar härmed att du inte ska göra något, och inte tillåta att något görs, som kan utsätta oss för ansvarsskyldighet under dataskyddslag;
 • 9.2.5 inte använda någon tredje part för behandling av TSG:s persondata utan vårt skriftliga godkännande (som kanske inte ges, enligt vårt godtycke). Om vi ger sådant godkännande gäller följande: (i) du ska säkerställa att sådan tredje part följer dessa Villkor; och (ii) du ska förbli ytterst ansvarig för sådan tredje parts agerande eller försummelse;
 • 9.2.6 omedelbart meddela oss om du blir medveten om en överträdelse i datasäkerheten som involverar TSG:s persondata (inkluderat överträdelse enligt denna Paragraf 9);
 • 9.2.7 snabbt meddela oss om du mottar någon: (i) förfrågan om data; (ii) klagomål angående våra skyldigheter under dataskyddslagar; och/eller (iii) annan kommunikation som direkt eller indirekt relaterar till TSG:s persondata, och bistår oss med fullständigt samarbete och assistans i relation till detta, inkluderat att följa dataskyddslag i sådan förfrågan om data och förse oss med all information om sådant klagomål, förfrågan eller kommunikation och all annan relevant information;
 • 9.2.8 samarbeta med och ge rimlig hjälp till (på egen bekostnad) dataskyddsmyndigheter och oss angående krav på reglering från relevant dataskyddsmyndighet, inkluderat att snabbt tillhandahålla information som vi rimligen kan begära då och då;
 • 9.2.9 inte modifiera eller ändra, eller tillåta modifiering eller ändring, av TSG:s persondata, eller avslöja, eller tillåta avslöjande, av TSG:s persondata till tredje part utan skriftligt godkännande från oss i förväg;
 • 9.2.10 inte överföra TSG:s persondata utanför European Economic Area (EEA) utan vårt skriftliga godkännande i förväg, och om sådant godkännande ges, ska du vidta tillräckliga skyddsåtgärder i samband med sådan överföring; och
 • 9.2.11 tillåta oss tillsammans med våra externa rådgivare att inspektera och granska (enligt rimliga anonymitetsåtaganden) din databehandling, och snabbt följa våra rimliga krav för att vi ska kunna verifiera att du följer dessa Villkor.

10. Avtalsperiod och avslut

10.1 Dessa Villkor gäller från att ditt ansökningsformulär godkänns och ditt medlemskap i Stars Affiliate Club bekräftas, fram tills dess att avtalet avslutas i enlighet med reglerna för detta såsom anges i dessa Villkor.

10.2 Du kan avsluta avtalet under dessa Villkor när som helst, oavsett orsak, förutsatt att du meddelar oss skriftligt i förväg. Vi kan avsluta avtalet under dessa Villkor, oavsett orsak, när som helst förutsatt att vi meddelar dig skriftligt minst sju (7) dagar i förväg (undantaget om du godkänner Villkoren för Stars Affiliate Club i Italien där vi endast får avsluta avtalet i enlighet med denna Paragraf 10).

10.3 Om något av följande inträffar:

 • 10.3.1 om vi rimligen anser att du har brutit mot dessa Villkor, eller agerat på sätt som inte överensstämmer med licensmålen i Paragraf 3.4.9 (d); eller
 • 10.3.2 ditt spelarkonto hos oss stängs av oss eller ett företag i vår Grupp, oavsett orsak; eller
 • 10.3.3 du använder material, t.ex. bilder, ikoner, logotyper eller varumärken som inte erhållits från våra godkända webbresurser eller direkt från din Affiliate Manager, eller
 • 10.3.4 vi anser efter vårt godtycke att du inte kan, är oförberedd eller ovillig att uppfylla några av dina skyldigheter i de villkor som berör ansvarsfull reklam och marknadsföring av spel;

vi har rätt efter vårt godtycke att: (a) stänga av dessa Villkor tills du har åtgärdat din bristande efterlevnad enligt våra anvisningar och till vår rimliga tillfredsställelse (om du inte gör det, kan vi avsluta dessa Villkor); eller (b) avsluta dessa Villkor omedelbart; och (c) i vilket fall som helst, hålla inne eventuella provisioner som du samlat in, antingen: (a) temporärt, väntande och under förutsättning att du avhjälper din bristande efterlevnad till vår rimliga tillfredsställelse enligt vårt godtycke, varefter du kommer att ha rätt till de provisioner du samlat in, eller (b) permanent, där du inte lyckats avhjälpa din bristande efterlevnad till vår rimliga tillfredsställelse enligt vårt godtycke och vi avslutar dessa Villkor omedelbart.

10.4 Om du på något sätt överför tillgångar till förmån för fordringsägare eller ingår förlikning med fordringsägare; eller förordnar eller mottar delgivning från förvaltare eller holdingbolag; eller ska genomgå frivillig eller tvingad likvidation (i annat syfte än rekonstruktion eller sammanslagning); eller sätts under någon form av tvångsförvaltning, insolvensprocess eller liknande; eller upphör med verksamhet eller (om fysisk person) bedöms antingen oförmögen att betala dina skulder eller inte ha rimliga utsikter att kunna göra det kan vi avsluta Avtalet under dessa Villkor omedelbart.

10.5 Utan att begränsa dina andra rättigheter kan vi avsluta avtalet under dessa Villkor omedelbart om vi efter eget godtycke anser att du har blivit en konkurrent till oss eller annan enhet i vår Grupp.

10.6 Vi ska även ha rätten att omedelbart upphäva Avtalet under dessa Villkor förutsatt att vi meddelar detta skriftligt:

 • 10.6.1 om du agerar på något sätt som vi anser kan skada vårt eller vår Grupps förhållande till en spelmyndighet eller någon av Gruppens spellicenser; eller
 • 10.6.2 om du bryter mot tillämpbar lag i din marknadsföringsaktivitet, oavsett om du använder vårt Licensierade Material eller inte, eller om vi anser att din marknadsföringsaktivitet skulle kunna skada vårt eller vår Grupps rykte; eller
 • 10.6.3 om vi eller enhet i vår Grupp beordras av spelmyndighet att avsluta samarbetet med dig eller avsluta driften av Våra Sajter eller tjänster eller spel tillgängliga på Våra Sajter, eller någon del därav.

10.7 Avslutande av Avtalet under dessa Villkor ska inte påverka endera parts skyldigheter enligt Villkoren som i sin mening eller kontext avses gälla även efter Avtalets upphörande.

10.8 Oaktat Paragraf 10.7 ovan och för att undvika missförstånd, godkänner du att vi inte ska hållas skyldiga att betala Provision för Kvalificerade Spelare då sådana Kvalificerade Spelare har genererats via Länk och/eller Marknadsföringskod efter att Avtalet under dessa Villkor har avslutats.

10.9 Efter att avtalet under dessa Villkor har avslutats och innestående Provision fram till avslutandet har betalats till dig (förutom när vi valt att behålla innestående provision enligt Paragraf 10.3.3 ovan), ska vi inte ha några skyldigheter att betala ytterligare Provision till dig. För att tydliggöra innebär detta att om Avtalet mellan oss som representeras av dessa Villkor avslutas, får du ingen Provision för Kvalificerade Spelare efter avslutandet: du får endast innestående Provision fram till avslutandet och inte efter.

10.10 Efter avslut gäller följande:

 • 10.10.1 på Din(a) Sajt(er) måste du omedelbart ta bort och sluta använda alla Länkar, Marknadsföringskoder, Varumärken och annat upphovsrättsskyddat material i någon form som tillhandahållits av oss eller å våra vägnar i enlighet med dessa Villkor och du ska permanent och säkert radera sådant material eller lämna tillbaka det till oss;
 • 10.10.2 du måste genast återlämna till oss all konfidentiell information som du kontrollerar eller innehar i någon form;
 • 10.10.3 alla licenser och rättigheter som beviljats dig avslutas omedelbart. Föregående ska inte hindra att du länkar till Våra Sajters hemsida under förutsättning att du gör detta för eget, icke kommersiellt bruk i anslutning till Home Games.

11. Friskrivning och ansvarsbegränsning

11.1 Du uppmärksammar och godkänner att ingen av Våra Sajter och inte heller tillhörande programvara kommer att vara felfri eller utan störningar och varken vi eller enheter i vår Grupp kan hållas ansvariga för konsekvenser av fel eller störningar. Vidare utfärdar varken vi eller vår Grupp någon garanti, varken uttalad eller underförstådd, till dig rörande något som uttrycks i dessa Villkor, inkluderat Våra Sajters eller tillhörande programvaras kvalitet, säljbarhet, lämplighet eller användbarhet för särskilda ändamål.

11.2 Under inga omständigheter ska någon part hållas ansvariga för indirekta, oförutsedda, påföljande, särskilda eller typiska skador (inklusive förlust av intäkt, förtjänst eller tid) som uppstår som följd av något i dessa Villkor eller något som kan relateras till dessa. Vårt sammanlagda skadeansvar enligt dessa Villkor, oavsett anledning, ska aldrig överstiga den totala Provision som betalats eller ska betalas till dig enligt dessa Villkor. Termerna "indirekta, oförutsedda, påföljande, särskilda eller typiska skador" så som de används i denna Paragraf 11.2 ska inte inkludera några ytterligare eller förhöjda direkta kostnader för TSG och/eller Gruppens enheter som orsakas av ditt brott mot dessa Villkor.

11.3 Du försäkrar härmed att du oberoende har utvärderat rollen som affiliate till TSG och att du, förutom såsom anges här, inte förlitar dig på någon representation, garanti eller redovisning från oss.

12. Skadelöshet

Du ska försvara, skydda samt hålla TSG och dess Grupps aktieägare, ledning, tjänstemän, anställda, ombud, representanter, efterträdare och samarbetspartners ansvarsfria från alla skadeståndskrav, förluster, skador och kostnader, inklusive advokatkostnader, inkluderat eventuella böter från spelmyndigheter, som direkt eller indirekt uppkommit som ett resultat av, eller på något sätt är förknippat med: (a) faktiska eller påstådda brott av dig gällande garantier, representation eller åtagande av dig som beskrivs i dessa Villkor; (b) utförande av dina åtaganden och skyldigheter enligt dessa Villkor; (c) din försumlighet i utförandet av dina åtaganden och skyldigheter enligt dessa Villkor; och/eller (d) din försumlighet eller avsiktliga underlåtenhet eller obehörigt användande av Länk(ar); och (e) Skatt som måste betalas av dig som resultat av utbetalningar från TSG i enlighet med dessa Villkor. Du ska se till att TSG och dess Grupps tjänstemän, aktieägare, anställda, ledning, representanter, efterträdare och ombud alltid hålls fria från ansvar vid fordran från tredje part, samt även vid andra rättsliga åtgärder, stämningar, krav, skador, förluster, skadestånd och alla kostnader och utgifter (bl.a. advokatkostnader) rörande utveckling, drift, underhåll och innehåll på Din(a) Sajt(er).

13. Sekretess

Alla företagshemligheter, känslig affärsinformation och all information som rör TSG och vår Grupps verksamhet, struktur, personal, ledning, eller annan data som rimligtvis kan betraktas som intern information ska hållas strikt konfidentiell av dig. Detta inkluderar bl.a. all korrespondens mellan oss och dig, all information som rör antalet spelare på Våra Sajter, Rakebelopp samt all finansiell, statistisk eller annan information som lämnas ut av oss till dig, oavsett om informationen är märkt som konfidentiell eller inte. All denna information ska förbli konfidentiell efter att avtalet under Villkoren har upphört tills dess att informationens sekretess lyfts och allt annat är ett brott mot dessa Villkor eller andra sekretessavtal som har tecknats mellan oss och dig. Vi kan begära att du skriver under ett sekretessavtal om vi anser att informationen som lämnas ut till dig motiverar sådana extra sekretessåtgärder.

14. Oberoende granskning

Du bekräftar att du har läst dessa Villkor, konsulterat dina egna juridiska rådgivare, och förstår och godkänner alla regler, termer och villkor som beskrivs i dessa Villkor. Du bekräftar att du oberoende har utvärderat önskvärdheten i att delta i Stars Affiliate Club och inte förlitar dig på någon representation, garanti eller redovisning som inte anges i dessa Villkor.

15. Ändringar i dessa Villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Villkor efter eget godtycke, utan ditt samtycke och utan ansvar inför dig. Förutom i nödfall, såsom fusk, bedrägeri, piratkopiering, misstag i dessa Villkor eller andra akuta händelser, eller händelser bortom vår kontroll, kommer vi att sträva efter att meddela dig via e-post om ändringar minst fjorton (14) dagar innan dessa träder i kraft, men om vi inte gör det så kommer sådana ändringar att träda i kraft när dessa publiceras i Villkoren. Du ska kontrollera dessa Villkor regelbundet så att du är medveten om och samtycker till den senaste versionen. DU KOMMER ATT VARA BUNDEN TILL ALLA SÅDANA ÄNDRINGAR OCH OM DU INTE GODKÄNNER DEM SKA DU AVSLUTA DITT MEDLEMSKAP I STARS AFFILIATE CLUB I ENLIGHET MED DIN RÄTT ATT GÖRA DET SÅSOM ANGES I PARAGRAF 10 I DESSA VILLKOR. DENNA RÄTT ATT AVBRYTA AVTALET ÄR DITT ENDA SÄTT ATT AGERA MOT ÄNDRINGAR I DESSA VILLKOR.

16. Allmänt

16.1 Alla meddelanden, begäran, krav och all annan kommunikation (såvida inte annat anges i dessa Villkor) under dessa Villkor ska ske skriftligt och anses mottaget 72 timmar efter att ha skickats med rekommenderat brev eller, vid personlig levereras eller e-post, direkt vid leverans. Meddelanden från dig till oss som rör dessa Villkor eller Stars Affiliate Club i allmänhet ska skickas via e-post till support@starsaffiliateclub.com.

16.2 Dessa Villkor ska vid verkställande utgöra hela avtalet mellan parterna angående vad som behandlas häri, och de äger företräde framför alla tidigare överenskommelser och uppgörelser, både muntliga och skriftliga, mellan parterna angående allt som rör dessa Villkor.

16.3 Härmed bekräftas att du är en oberoende entreprenör och varken dessa Villkor eller regler och villkor i dessa ska tolkas som ett partnerskap, samarbete, agenturförhållande eller beviljande av franchise mellan parterna.

16.4 Om något i dessa Villkor av domstol med giltig jurisdiktion befinns vara olagligt, ogiltigt eller ej verkställbart, ska allt annat i dessa Villkor fortfarande gälla.

16.5 Friande vid brott mot Villkoren ska aldrig utgöra friande för tidigare, nuvarande eller framtida brott mot samma eller andra delar av dessa Villkor, och friande gäller endast om det förmedlas skriftligt och signeras av en auktoriserad representant för friande part.

16.6 Villkoren och alla ärenden som rör dessa ska lyda under, och tolkas i enlighet med, Isle of Mans lagar. Du godkänner oåterkalleligt att endast Isle of Mans domstolar äger jurisdiktion vid krav, tvist eller skiljaktighet som rör dessa Villkor och alla ärenden som uppstår från dessa och du avstår från all rätt att protestera mot att process förs i dessa domstolar, eller att hävda att dessa domstolar är ett olämpligt forum, eller att dessa domstolar inte äger jurisdiktion. Inget i denna paragraf ska begränsa våra rättigheter att vidta rättsåtgärder mot dig i någon annan domstol med lämplig jurisdiktion, och ej heller ska rättsprocess i en eller flera jurisdiktioner utesluta rättsprocess i annan jurisdiktion, samtida eller ej, inom lagens gränser i sådan jurisdiktion.

16.7 För att förtydliga godkänner du att du under inga som helst omständigheter har rätt att å våra vägnar binda, skyldiggöra eller förpliktiga oss till någon som helst skuld eller skyldighet, och du får inte heller utge dig för att ha sådana rättigheter.

16.8 Vid bristande överensstämmelse mellan den engelskspråkiga versionen och en översatt version av dessa Villkor ska den engelskspråkiga versionen äga företräde.

Senast uppdaterad: 2022-04-07