PS Live logo
 • sv

Sekretesspolicy för Stars Affiliate Club

Vem är Data Controller? I denna sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) är “data controller” (den som är ansvarig för att samla, lagra, och behandla dina personuppgifter) TSG Interactive Services Limited (“TSG”), som kan kontaktas på Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ, eller genom att mejla support@starsaffiliateclub.com. Vi menar detta företag när vi skriver “TSG”, vi” eller “oss” i denna Sekretesspolicy. Referenser till “Grupp” betyder TSG tillsammans med dess dotterbolag och alla TSG:s holdingbolag samt dotterbolag till sådana holdingbolag och alla bolag som associeras med bolagsgruppen The Stars Group.

Vårt engagemang för våra spelares integritet. Vi äger och driver webbplatsen www.starsaffiliateclub.com (“Webbplatsen”). Vi skyddar sekretessen i de personuppgifter som samlas in, med hjälp av bästa möjliga teknik och processer, i enlighet med EU:s dataskyddslagar och enligt krav från relevanta reglerande spelmyndigheter.

Syftet med denna Sekretesspolicy. Syftet med denna Sekretesspolicy är att informera dig om hur vi samlar in, lagrar, använder och skyddar dina personuppgifter samt att upplysa dig om dina rättigheter i relation till sådana uppgifter och hur de används.

Våra juridiska skyldigheter. Vi följer villkoren i Isle of Man"s Data Protection Act 2002 (“Lagen"), vilken kan komma att ändras från tid till annan, vid behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan behandlas och även överföras av oss till medlemmar av vår företagsgrupp, våra affiliates, ombud och tredje part som tillhandahåller oss med tjänster, i jurisdiktioner utanför Isle of Man och European Economic Area. I detta hänseende följer vi villkoren enligt Lagen för att säkerställa att dina personuppgifter endast överförs till jurisdiktioner som följer de krav för dataskydd som beskrivs i Lagen.

Vad betyder termer med begynnande versal? Såvida vi inte ger dem en specifik betydelse i denna Sekretesspolicy, ska termer med begynnande versal ha samma betydelse här som i våra regler och villkor för Stars Affiliate Club som äger företräde vid diskrepans i denna Sekretesspolicy.

Ditt godkännande av Sekretesspolicyn

1. Avtal: Genom att använda Tjänsten godkänner du (“Användaren” eller “du”) villkoren i denna Sekretesspolicy som kan ändras då och då, förutom att vi frågar dig separat när du ger oss dina uppgifter huruvida du godkänner att ta emot marknadsföring från: (a) oss; och även (b) tredjepartsleverantörer av produkter och tjänster som vi kan dela dina uppgifter med. Ändringar: Vi förbehåller oss rätten att då och då uppdatera denna Sekretesspolicy. Ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter att sådan ändring har meddelats på Webbplatserna. Därför rekommenderar vi att du besöker denna Sekretesspolicy regelbundet för att kontrollera gällande version och eventuella ändringar som kan ha gjorts.

Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte

2. Registreringsuppgifter: Som en del av registreringsprocessen för Stars Affiliate Club ber vi dig tillhandahålla vissa personuppgifter, bland annat namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Det namn du registrerar hos oss måste vara ditt eget namn. Det är även viktigt att du genomför kontoregistreringen med giltiga uppgifter för att vi ska kunna bekräfta din identitet, göra korrekta bakgrundskontroller, behandla utbetalningar till dig samt för andra syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Du ansvarar för att omedelbart informera oss om alla relevanta ändringar i dina personuppgifter och vi tar inget ansvar för någon skada som följd av att du inte har meddelat oss om eventuella ändringar i dina personuppgifter. Pågående datainsamling. Notera att vi även använder ‘cookies’ och vår policy för cookies förklaras nedan. Lagring av data: Vi behåller dina personuppgifter så länge som det krävs för de syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy vilket inkluderar bevarande av historik som kan krävas i reglerande syfte. Vi samlar inte in mer information om våra användare än vad som är nödvändigt för våra syften och vår policy för hantering av data inkluderar radering av personuppgifter som inte längre är nödvändiga. Om du (eller vi) avslutar ditt konto för Stars Affiliate Club kommer vi att behålla dina personuppgifter i sex (6) år för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska och regelmässiga skyldigheter och skydda oss mot alla anspråk. Personuppgifter som inte krävs för dessa syften kommer att raderas efter denna tidsperiod. Syften: Vi, medlemmar av vår Grupp, våra affiliates, och tredje parter som tillhandahåller tjänster å våra vägnar, använder dina personuppgifter i syfte att bedriva vår verksamhet och i relation till de tjänster du tillhandahåller oss med. Detta inkluderar specifikt följande syften men vi förbehåller oss även rätten att använda dina personuppgifter i andra syften som har rimlig anknytning till vår primära verksamhet:

 • identifiering, verifiering och personupplysning;
 • statistisk analys och undersökning;
 • forskning och utveckling;
 • marknadsföring, marknadsanalys och kundprofilering;
 • dataanalys;
 • för att följa licens- och regleringskrav;
 • för att utföra batchtest av dokument innan vi sprider verktyg som har tagits fram av, eller tillhandahålls av, tredje part;
 • för att minska säkerhetsrisker och bedrägerier; och
 • för att bekräfta din geografiska plats.

Regler för behandling av personuppgifter

3. Regler: Vi kommer att behandla dina personuppgifter av många anledningar som alla styrs av relevanta dataskyddslagar.

Medgivande

Vår behandling av dina personuppgifter kommer primärt att vara nödvändig för att utföra administrativa funktioner och hjälpa dig med de affiliate-tjänster du tillhandahåller oss med. Vi kan be dig om tillstånd att behandla dina personuppgifter på ett diskret sätt. I dessa fall kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med sådant samtycke och du kommer när som helst att skriftligen kunna återkalla detta tillstånd. Ditt tillstånd krävs till exempel för att kunna skicka dig kampanjer och marknadsföringsmaterial.

Uppfyllande av kontrakt och juridiska skyldigheter

Det kan även vara nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt (som ditt medlemskap i Stars Affiliate Club) eller för att vi ska uppfylla juridiska och/eller regelmässiga skyldigheter, bland annat villkoren för våra spellicenser och lagstiftningen mot penningtvätt.

Legitima intressen

Slutligen kan vi även behandla dina personuppgifter när vi bedömer att sådan behandling ligger i våra legitima intressen och förutsatt att sådan behandling inte påverkar dina intressen, rättigheter eller friheter. Exempel på behandling av information i legitima intressen inkluderar: (i) att dela dina personuppgifter till företag i vår Grupp efter en omstrukturering eller för internt administrativt bruk; (ii) om vi har identifierat vissa företag som kan erbjuda dig fler fördelar med våra tjänster eller tillhandahålla oss med värdefull information om din användning av vår Tjänst; (iii) behandling i syfte att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive förebyggande av obehörig tillgång till vårt kommunikationsnätverk; och (iv) att följa lagar och bestämmelser.

Delning, utlämning och mottagare av information

4. Specifik utlämning av information. Vi kan avslöja dina personuppgifter enligt följande:

 • om så krävs enligt lag eller reglerande myndighet;
 • till reglerande instans eller licensinstans eller -myndighet;
 • till tredje part i syfte att betala dig i samband med de tjänster du har tillhandahållit;
 • till tredje part som tillhandahåller tjänster till eller för oss i relation till vårt avtal med dig;
 • till tredje part i marknadsföringssyfte, förutsatt att du har gett tillstånd eller inte protesterat, såsom beskrivs i paragraf 9 nedan;
 • till tredje part som köper upp oss eller vår verksamhet eller del av oss eller vår verksamhet;
 • till kreditupplysningsföretag;
 • om vi i god tro anser det nödvändigt:
  1. för att lyda lag eller juridisk process;
  2. för att skydda våra rättigheter eller tillgångar;
 • med ditt medgivande;
 • vid återuppbyggnad efter katastrof; eller
 • såsom anges i paragraf 5 nedan.

5. Allmän utlämning av information: Utöver de nämnda exemplen på specifik utlämning av information kan vi avslöja dina personuppgifter för våra anställda, anställda på andra företag i vår Grupp, våra ombud och tredje part som använder dina personuppgifter för att tillhandahålla oss med tjänster.

6. Kombinerade personuppgifter: Vi kan kombinera dina personuppgifter med annan information som samlas in från dig vid användning av andra tjänster som tillhandahålls av TSG eller andra företag i Gruppen samt alla produkter relaterade till dessa, inkluderat tjänster för mobil och sociala nätverk. Denna kombinerade information behandlas och används i enlighet med denna Sekretesspolicy.

Sekretess

7. Vad gör vi? Vi har vidtagit betydande åtgärder för att skydda identiteter, preferenser och annan information som har samlats in om individuella medlemmar i Stars Affiliate Club, och kommer inte medvetet att upplåta denna information till någon utanför Gruppen, annat än till respektive medlem i Stars Affiliate Club eller såsom anges i denna Sekretesspolicy. Vi har gjort stora investeringar i servrar, databaser, backup, brandväggar och krypteringsteknologi för att skydda den information som samlas in och behandlas av oss.

8. Vad kan du göra? Du bör också bidra till att skydda dina uppgifter. Dina Inloggningsuppgifter är konfidentiella och du ansvarar för att alltid hålla ditt lösenord hemligt och skydda det så långt det är möjligt.

Begränsningar i sekretessen

9. Avslöjande enligt lag. Lag, regelverk och säkerhetsföreskrifter där vi verkar kan kräva att vi, under vissa omständigheter, måste lämna ut personuppgifter för medlemmar i Stars Affiliate Club och det kan hända att vi inte får informera dig om att vi har gjort det. Vi kommer att sträva efter att begränsa spridning av sådana uppgifter till följande: (a) när vi i god tro anser att vi är tvungna att göra det på grund av stämning, fullmakt eller annan juridisk process; eller (b) där det rimligen är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller juridiskt behandla personer eller enheter för att bevara och/eller utöva våra rättigheter. Vidare kan vi, och du godkänner detta, avslöja ditt namn, födelsedatum, adress, stad, region, postnummer, land, telefonnummer, e-post, kontoaktivitet, transaktioner och kommunikation, till våra tredje parts ombud eller myndigheter när vi enligt vårt godtycke anser det nödvändigt i samband med utredning om bedrägeri, inkräktande på upphovsrätt, piratkopiering eller annan illegal aktivitet eller aktivitet som kan exponera oss juridiskt.

Tillbaka till början

10. Gruppreklam. Vi kan komma att använda din e-postadress och ditt telefonnummer i syfte att förse dig med nyheter, kampanjer och andra erbjudanden från oss. Om du inte längre vill ha kampanjutskick, nyhetsbrev eller erbjudanden kan du välja bort dem, antingen när du registrerar dig hos oss eller genom att följa de instruktioner som inkluderas i varje utskick. Du kan även när som helst meddela oss att du inte längre vill ta emot marknadsföringsmaterial genom att kontakta oss här.

Tillbaka till början

11. Tredjepartserbjudanden om produkter och tjänster. Om du har gett oss tillstånd kan vi även dela din e-postadress och ditt telefonnummer med tredje parter så att de kan skicka dig erbjudanden om deras produkter och tjänster. Du kan när som helst begära att sluta få sådana erbjudanden genom att skicka ett e-postmeddelande med ordet ‘Remove’ i ämnesraden till kundtjänst. Om du begär att inte motta erbjudanden framöver så tar vi bort dina uppgifter från våra distributionslistor, samt framtida listor som vi kan komma att dela med våra partners. Du behöver dock säga upp prenumerationer med våra partners separat om dessa har fått dina uppgifter av oss innan du bad oss ta bort dina uppgifter från dessa listor.

Dina rättigheter i relation till dina uppgifter

12. Rätt att begära information om dig själv. Vi strävar efter att hålla vår information om dig så korrekt som möjligt. Du kan när som helst kontakta oss för att granska, ändra eller få en kopia på dina uppgifter eller få dina uppgifter ändrade eller rättade i enlighet med dina rättigheter enligt Lagen. I så fall kan vi kräva bevis på din identitet för godkännande innan vi går vidare med din begäran. Om du vill utöva någon av dina rättigheter såsom beskrivs i denna paragraf 12, kontakta Stars Affiliate Club. Vi kan i vissa fall ta ut en mindre avgift för att täcka administrativa kostnader som uppstår efter en begäran från dig i detta avseende eller för att hantera ditt ärende i enlighet med Lagen.

13. Ytterligare rättigheter. Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

 1. rätten att invända mot behandling som sannolikt kan orsaka eller orsakar skada eller ångest;
 2. rätten att invända mot beslut som tas automatiskt;
 3. rätten att under vissa omständigheter korrigera, blockera, radera eller förstöra felaktiga personuppgifter; och
 4. rätten att kräva ersättning för skador som orsakats av en överträdelse av Lagen.

Om du är osäker på dina rättigheter eller orolig för hur dina personuppgifter kan behandlas kan du kontakta Isle of Man Information Commissioner (se paragraf 14 nedan). Om du kontaktar oss gällande dina rättigheter kommer vi att göra vårt bästa för att tillgodose din begäran eller invändning. Notera dock att inte alla rättigheter är oinskränkta.

Cookies

14. Cookies är textsträngar med information som laddas ner till din dator, mobil eller surfplatta (vardera en “Enhet”) när du besöker en webbplats. De skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen varje gång du besöker den, eller till en annan webbplats som känner igen dessa cookies. Gå till www.allaboutcookies.org för information om vad cookies är och vad de gör.

Cookies är väldigt användbara och kan nyttjas i många olika syften. De kan låta dig navigera mer effektivt mellan sidor, komma ihåg dina preferenser och allmänt förbättra din användarupplevelse. Ibland används cookies för att se till att den reklam du ser online är relevant för dig och dina intressen. Vi använder cookies för att spåra länkar till vår Webbplats, komma ihåg dina preferenser, och generera anonym statistisk data som vi använder för att förbättra användarupplevelsen

på våra webbplatser. Vi använder även cookies för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, begränsa antalet gånger du ser en reklam, komma ihåg att du har besökt en webbplats, och tillhandahålla reklam som är mer relevant för dina intressen.

Detaljerad information om cookies och hur vi använder dem på Webbplatsen hittar du i vår Policy för cookies, där du även ser hur du kan stänga av cookies eller kontrollera vilka cookies som placeras på din Enhet (se särskilt sektionen “Hur du gör inställningar för cookies”).

Övrig information

15. Vi tillhandahåller gärna mer information om hur vi skyddar och använder dina personuppgifter. Kontakta Stars Affiliate Club. Du kan även få mycket användbar information om datasäkerhet och integritet från Isle of Man Information Commissioner på www.inforights.im.

Tillbaka till början

Sekretesspolicy senast reviderad: Augusti 2018