Provision

Vi erbjuder individuella provisionsstrukturer för våra olika varumärken. Läs vidare om hur intäktsandelar är strukturerade för olika licenser.

PokerStars och Full Tilt

Tjäna provision baserat på den procentuella andelen av den nettointäkt som genereras av varje spelare du värvar. Procentandelen definieras av antalet spelare (Real Money Players - RMPs) som genereras under en kalendermånad.

Strukturen är följande:

DelVarumärkeKlientLandGruppkriterier och nivåer (Antal RMPs)Intäktsandel
Del 1* PokerStars .COM
.EU
.BE
.BG
.DESH
.DK
.EE
.UK
.SE
Alla 0
1-2
3-5
6-10
11-20
21-40
41-80
81-200
201+
10%
15%
20%
22%
25%
27%
30%
32%
35%
Del 2** PokerStars .ES
.FR
.IT
.PT
.CZ
.GR
Endast Spanien
Endast Frankrike
Endast Italien
Endast Portugal
Endast Tjeckien
Endast Grekland
0
1-2
3-5
6-10
11-20
21-40
41-80
81 +
10%
15%
20%
22%
25%
27%
30%
35%
Del 3 Full Tilt .COM
.EU
.DK
.SE
Alla 0
1-2
3-5
6-10
11-20
21-40
41-80
81-200
201+
10%
15%
20%
22%
25%
27%
30%
32%
35%

Notera: Om noll RMPs värvas under en rapportmånad i någon del, kommer andelsprovisionen att sänkas till 10%.

New Jersey: Kontakta oss på support@starsaffiliateclub.com för mer information om trafik från New Jersey-licensen.

Rumänien: Om du har trafik från Rumänien och har en andra licens för att verka i landet, ber vi dig kontakta support@starsaffiliateclub.com för att diskutera din provision vidare.

PokerStars, PokerStars Casino och Full Tilt Casino

DelVarumärkeKlientLandGruppkriterier och nivåer (Antal RMPs)Intäktsandel
Del 1 PokerStars och PokerStars
Casino
.COM
.EU
.BE
.BG
.DESH
.DK
.EE
.UK
.SE
.ES
.FR
.IT
.PT
.CZ
.GR
Alla 0
1-2
3-5
6-10
11-20
21-40
41-80
81 +
10%
15%
20%
22%
25%
27%
30%
35%
Del 2 Full Tilt och Full Tilt Casino .COM
.EU
.DK
.SE
Alla 0
1-2
3-5
6-10
11-20
21-40
41-80
81-200
201+
10%
15%
20%
22%
25%
27%
30%
32%
35%

BetStars

DelVarumärkeKlientLandIntäktsandel
Del 1 BetStars Alla Alla 20%*

Intäktsandel baserad på Sportsbook NGR (Net Gaming Revenue). Kontakta support@starsaffiliateclub.com för mer information om provision för BetStars.

* Antal spelare (RMPs), provision och nivåer kombineras för båda klienterna
** Antal spelare (RMPs), provision och nivåer är separata för varje klient